Atingerea rezultatelor în afaceri

Cea mai bună metodă de a măsura succesul este prin rezultat. Profitul și rezultatele bune de afaceri sunt atinse prin coordonarea resurselor astfel încât obiectivul să poată fi atins.

Comportamentul caracteristic

  • Utilizarea abilităților, eforturilor și a raționamentului pentru a completa sarcina
  • Asigurarea faptului că propriile reguli și obiective sunt clare
  • Identificarea posibilităților de dezvoltare profesională și a satisfacției clienților
  • Concentrarea propriului timp și al propriilor resurse pentru a asigura atingerea obiectivelor
  • Căutarea de produse și servicii care să satisfacă nevoile clienților
  • Prioritizare
  • Asigurarea faptului că propriile obiective sunt în acord cu planurile de afaceri


Rolul strategic

  • Utilizarea studiului pentru a identifica noi clienți, piețe și produse
  • Sincronizarea planurilor strategice mari pentru a asigura rezultate de afaceri la nivel maxim
  • Identificarea posibilelor amenințări la adresa strategiei de afaceri și la dezvoltarea planurilor de cotingență
  • Asigurarea faptului că propriile obiective și scopuri se aliniază cu scopurile și obiectivele anagajaților
  • Comunicarea schimbărilor în priorități și obiective și motivele schimbării
  • Redistribuirea responsabilotăților către membrii companiei

Rolul de specialist

  • Ascultarea clientului înainte oferirii de soluții
  • Planificarea timpului și bugetului
  • Utilizarea tehnicilor de evaluare și de gestiune a riscurilor pentru a proteja afacerea
  • Concentrarea studiului și resurselor în jurul ariilor cele mai fezabile

Rolul operațional

  • Menținerea concentrării asupra indicatorilor nivelului de servicii oferite 
  • Identificarea oportunităților pentru a îmbunătăți eficiența proceselor de lucru

Rolul administrativ

  • Analizarea nevoilor reale ale clienților și găsirea soluțiilor simple
  • Organizarea unui studiu asupra clienților și oferirea de îndrumare angajaților

Rolul de vânzări

  • Evaluarea regulată a progresului în legătură cu panurile proprii
  • Schimbarea programului de lucru pentru a reflecta noile priorități
  • Înțelegerea pe deplin a produselor și serviciilor noi și a celor deja existente
  • Determinarea beneficiilor și riscurilor soluțiilor propuse
  • O căutare în baza de date a clienților pentru a identifica potențialele oportunități de vânzare