Management Consultant

Aplicând propriile abilităţi şi expertize, consultanţii în management oferă sfaturi clienţilor pentru a stimula dezvoltarea şi îmbunătăţirea performanţei de afaceri a companiei. Formulează şi implementează strategii studiind structura, managementul şi operaţiunile companiei. Oferă recomandări, resurse şi soluţii pentru dezvoltarea organizaţiei.

 

Principalele sarcini şi responsabilităţi:

 • consultanţii în management oferă servicii din următoarele domenii: afaceri strategice, marketing, resurse umane, control financiar, management etc.

 • în general, munca lor este bazată pe proiecte, oferind sfaturi conform cerinţelor organizaţiei;

 • fac cercetări şi adună informaţiile aplicând analiza tendinţelor industriale;

 • intervievează angajaţii din organizaţia clientului, echipa managerială şi alţi stakeholderi;

 • creează workshop-uri şi gestionează focus grupuri;

 • pregătesc propuneri sau prezentări de afaceri după studierea cerinţelor clienţilor;

 • identifică problemele, formulează ipoteze şi oferă soluţii la problemele existente;

 • trebuie să se asigure că clientului îi va fi oferită asistenţa necesară în implementare;

 • oferă recomandări şi soluţii;

 • gestionează proiectele şi programele, coordonând cu succes membrii echipelor;

 • petrec mult timp la sediul clienţilor şi preiau rolul de lider în gestionarea relaţiilor.

 

Studii:

 • minim diplomă în Administrarea afacerilor, Finanţe, Contabilitate sau Vânzări

 • certificatele privind lucrul pe calculator şi abilităţile de comunicare reprezintă un avantaj

 

Competenţe cheie:

 • consultanţii în management trebuie să posede cunoştinţe privind tendinţele industriale actuale,

 • trebuie să posede bune abilităţi de comunicare, atât scrisă, cât şi orală,

 • trebuie să posede abilităţi de lider şi de motivare a altor persoane,

 • trebuie să cunoască bine operaţiunile contabile de bază,

 • capacitatea de a lucra sub presiune.