Project Manager

Descrierea postului de Project Manager indică principalele sarcini şi cerinţe pe care le presupune această poziţie în orice organizaţie.

Principalele sarcini şi responsabilităţi: 

 • coordonarea planificării şi a implementării proiectelor

 • suport în definirea domeniului proiectului, a obiectivelor şi a realizărilor,

 • definirea sarcinilor de proiect şi a cerinţelor pentru resurse,

 • dezvoltarea planurilor de proiect,

 • gruparea şi coordonarea angajaţilor în proiect,

 • gestionarea bugetului proiectului,

 • gestionarea transferului resurselor pentru proiect,

 • planificarea şi stabilirea termenelor pentru proiect,

 • monitorizarea avansării proiectului folosind tehnici corespunzătoare,

 • orientarea şi oferirea suportului echipei de proiect,

 • asigurarea calităţii proiectelor,

 • monitorizarea constantă şi întocmirea rapoartelor privind progresul proiectului pentru toţi stakeholderii,

 • prezentarea rapoartelor - definirea progresului, a problemelor şi a soluţiilor

 • implementarea şi gestionarea modificărilor în realizarea activităţilor de proiect şi a intervenţilor pentru obţinerea outputurilor dorite,

 • evaluarea proiectului şi a rezultatelor.

Studii şi experienţă:

 • calificare pentru Project Management,

 • cunoaşterea foarte bună a managementului de proiect din punct de vedere teoretic şi practic,

 • cunoaşterea foarte bună a tehnicilor şi a instrumentelor de management al proiectelor,

 • experienţă de muncă directă în domeniul managementului de proiect,

 • experienţă relevantă în lucrul cu oamenii,

 • experienţă relevantă în planificare strategică,  

 • experienţă relevantă în managementul riscurilor,

 • experienţă relevantă în managementul schimbărilor,

 • cunoaşterea foarte bună a soft-urilor pentru managementul de proiect.

Competenţe cheie:

 • gândire critică şi abilităţi de soluţionare a problemelor reale,

 • planificare şi organizare eficientă,

 • luarea eficientă a deciziilor,

 • abilităţi de comunicare,

 • abilităţi de lider,

 • delegare,

 • muncă în echipă,

 • negociere,

 • gestionarea conflictelor,

 • adaptabilitate,

 • toleranţă la stres.