De acord

Notă despre cookie-uri

Pentru a vă oferi o experiență perfectă la accesarea dezvoltarea-carierei.com, colectăm informații prin utilizarea de cookie-uri. Acest lucru ne va permite să îmbunătățim performanța paginii pentru dvs., să vă oferim exact conținutul și publicitatea care vă interesează, acestea asigurându-vă o navigare plăcută.

Unele dintre aceste cookie-uri sunt necesare pentru a vă oferi serviciile noastre. Alte cookie-uri, inclusiv cele ale unor terțe părți, nu sunt indispensabile, dar fără ele, acest site web nu poate funcționa la calitatea perfectă, obișnuită; În plus, conținutul fără aceste cookie-uri nu poate fi personalizat în funcție de nevoile dvs. Făcând clic pe „de acord” sau prin utilizarea ulterioară a site-ului, sunteți de acord cu setarea cookie-urilor. Aici puteți găsi mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile. Mai multe informații

Mai multe informații De acord

 

Elementele planului de afaceri

Întocmirea planului de afaceri pare mult mai greu decât este de fapt. Pentru o companie mică, planul de afaceri nu trebuie să prezinte o problemă majoră. Este vorba despre doar câteva pagini care vor conţine lucrurile necesare privind desfăşurarea activităţii şi modul în care va fi efectuată.

 

Întocmirea planului de afaceri merită efortul dvs. Un plan bun va duce la dezvoltarea afacerii. Va permite antreprenorului să se gândească la toate posibilitățile de care dispune. Planul de afaceri îi oferă direcția care trebuie urmată și menţionează dacă afacerea se desfăşoară conform planului.

Elementele unui plan de afaceri calitativ

1. PARTEA INTRODUCTIVĂ

Partea introductivă a companiei conține informații de bază: denumirea, sediul, numerele de telefon, contul bancar, forma juridică de organizare, structura de proprietate a capitalului, numele proprietarului, procentul privind proprietatea companiei, numele managerului etc. În partea introductivă se prezintă și conținutul planului de afaceri, se oferă o scurtă prezentare privind obiectivele planului de afaceri, precum și scurte argumente care dovedesc că obiectivele respective sunt reale din punct de vedere al capacităților companiei și cerințele pieței și că efectuarea acestor obiective va duce la rezultate de afaceri semnificative.

2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE AFACERI A COMPANIEI

În cea de-a doua parte a planului de afaceri este prezentată afişarea generală a produsului sau serviciului, domeniul de activitate al companiei, istoricul companiei, obiectivele de afaceri, privire asupra ramurii industriei în care activează, poziționarea produsului, politica prețurilor, managementul, planul financiar.

 

3. ANALIZA PIEŢEI ŞI MARKETING  

Analiza piețe, ca cea de-a treia parte a planului de afaceri, include: analiza produsului nou, analiza privind majorarea volumului de producție a gamei existente, analiza piețelor țintă, dimensiunea pieței, analiza concurenței, evaluarea cotei de piață, planul de vânzări, strategia de marketing (promovare, reclamă).

Marketingul reprezintă procesul de creare al clienților. Prin urmare, unul dintre cele mai importante segmente ale planului de afaceri reprezintă definirea strategiei de marketing.

Nu există un mod „adecvat” de a accesa strategia de marketing. Trebuie să facă parte din procesul curent de planificare a afacerii, unic pentru o anumită companie. Totuşi, există câțiva pași care trebuie urmați.

Strategia de marketing trebuie să conţină:

 • strategia de intrare pe piață,
 • strategia de creștere care, în continuare, include modalități de îmbunătățire a resurselor umane, strategia de cumpărare a altor companii, întrebarea dacă vor dezvolta francize sau o rețea de subcontractare, strategia de plasare a unor produse similare diferitor grupuri țintă (orizontale) și / sau strategia de plasare a produselor către același grup țintă, dar în diferite metode de distribuție (verticale),
 • strategia de distribuție,
 • strategia de comunicare cu piața – În adresarea către clienţi, este comună combinarea următoarelor metode: promoții, publicitate, relații publice, vânzări directe, precum și materiale tipărite, cum ar fi broșuri, cataloage, pliante, etc .; următorul pas este marketingul online sau internet.

4. CERCETARE, DESIGN, DEZVOLTARE ŞI PRODUCŢIE

În acest element al planului de afaceri se prezintă planul volumului fizic al producției, structura producției, analiza locației, nevoile producției în ceea ce privește echipamentul și mijloacele de muncă, costurile de producție, planul de costuri, furnizorii, transportul, forța de muncă.

5. MANAGEMENT

Unul dintre cele mai importante segmente ale planului de afaceri reprezintă partea în care vor fi prezentați managerii și persoanele cu care lucrează. O idee perfectă de afaceri nu are valoare dacă nu se conving investitorii că respectiva companie dispune de echipa necesară. În această parte trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:

 

Cine conduce compania?

 

Compania poate fi administrată de proprietar sau persoana autorizată de acesta. În planul de afaceri trebuie definită structura ierarhică a personalului de conducere și segmentele de activitate pentru care sunt direct responsabili. Acest segment al planului de afaceri este important pentru investitori sau creditori, deoarece pentru ei este important cine administrează compania, adică cine administrează capitalul pe care ei îl împrumută, adică ca investiție.

 

Numărul de angajați și calificările acestora?


Când vorbim despre numărul de angajați, este necesar să pornim de la structura organizaţională a companiei stabilită anterior. Dacă este vorba despre o companie deja existentă, trebuie pornit de la sarcina generală, misiunea generală a companiei și definit ce trebuie făcut și în ce măsură iar apoi, pe baza acesteia, să se determine nevoile privind personalul necesar. Dacă este vorba despre o companie aflată în proces de înființare, numărul și structura angajaților este definită în baza volumului de afaceri planificat.

 

Ce consultanți vor fi angajaţi de către companie?

 

Uneori, experții companiei nu sunt suficient de competenți pentru a rezolva anumite probleme care au apărut în activitatea companiei. Aşadar, în cazuri de acest gen, se angajează experți externi. În planul de afaceri se definesc criteriile de evaluare a justificării angajării specialiştilor şi consultanților externi.

6. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT reprezintă procesul de identificare a avantajelor, dezavantajelor, oportunităților și pericolelor în activitatea unei companii.

Este potrivită și pentru analiza ideilor afacerii. Obiectul analizei SWOT poate fi compania în întregime, dar și anumite părți aparte, produse, etc.
Această analiză trebuie să prezinte ceea ce face compania pentru a-și îmbunătăţii avantajele, pentru a elimina dezavantajele, pentru a utiliza şansele și oportunitățile din mediul înconjurător și pentru a neutraliza sau a diminua pericolele din mediul exterior.
Avantajele sunt sub controlul companiei. Acestea sunt lucrurile interne ale companiei, ceea ce o face o companie puternică. Avantajele trebuie utilizate pe deplin.

Dezavantajele sunt, de asemenea, sub controlul companiei și ele se referă la elementele interne ale acesteia. Reprezintă lipsa sau deficit de ceva. Ele trebuie eliminate într-o mare măsură.
Șansele nu sunt sub controlul companiei. Sunt factori externi asupra cărora, în general, compania nu poate influenţa.
Compania trebuie să utilizeze factorii externi pozitivi pentru a-și menţine activitatea de afaceri.

Pericolele sau amenințările reprezintă factori externi negativi din mediul înconjurător. Afectează negativ activitatea companiei și, prin urmare, trebuie eliminate. Spre deosebire de dezavantaje, pericolele nu sunt sub controlul antreprenorului.
Compania trebuie să găsească modalități de a se proteja de amenințări, de a le evita sau de a diminua impactul lor negativ.

7. ANALIZA FINANCIARĂ

Chiar dacă există cel puțin zece segmente diferite de analiză financiară, se evidențiază trei cele mai importante și care sunt obligatorii. Acestea sunt bilanțul, bilanţul succesului și cash flow (fluxul de numerar). De asemenea este utili şi punctul de pauză al rentabilității, mai precis un grafic care oferă o secțiune transversală a investițiilor și a costurilor, pe de-o parte, și a câștigurilor, pe de altă parte și ne prezintă momentul în care vom intra „pe minus”. Acestea sunt proiecții care depind de prognozele vânzărilor.

În analiza financiară trebuie identificat și definit în mod clar anumite ipoteze. Aceste ipoteze ale analizei financiare sunt constatări succinte privind condițiile în baza cărora antreprenorul intenționează să-şi înceapă afacerea. De obicei, acestea trebuie să reflecte următoarele dimensiuni:

 • caracteristicile de bază ale afacerii antreprenoriale,
 • situația pieței în care se va desfășura afacerea,
 • posibilităţi capitale disponibile în prezent,
 • necesități pentru spații, echipamente, instalații, mobilier și alte fonduri fixe,
 • nevoie de mijloace de lucru permanente (capital circulant),
 • nevoie de resurse financiare pentru salariile angajaților,
 • nevoie de mijloace pentru acoperirea activităților rămase,
 • data privind începutul acţiunii antreprenoriale (proiect),
 • data privind începutul afacerii exploatare permanente (curente).

 

Analiza financiară trebuie să ofere răspunsuri la următoarele întrebări:

 • Care este suma necesară pentru a începe o afacere?
 • Care este punctul de pauză al rentabilității afacerii?
 • Care este bilanţul succesului planificat?
 • Care este bilanțul planificat?
 • Care este planul fluxului de numerar?
 • Care este pronostica profitului?

EVENIMENTE