De acord

Notă despre cookie-uri

Pentru a vă oferi o experiență perfectă la accesarea dezvoltarea-carierei.com, colectăm informații prin utilizarea de cookie-uri. Acest lucru ne va permite să îmbunătățim performanța paginii pentru dvs., să vă oferim exact conținutul și publicitatea care vă interesează, acestea asigurându-vă o navigare plăcută.

Unele dintre aceste cookie-uri sunt necesare pentru a vă oferi serviciile noastre. Alte cookie-uri, inclusiv cele ale unor terțe părți, nu sunt indispensabile, dar fără ele, acest site web nu poate funcționa la calitatea perfectă, obișnuită; În plus, conținutul fără aceste cookie-uri nu poate fi personalizat în funcție de nevoile dvs. Făcând clic pe „de acord” sau prin utilizarea ulterioară a site-ului, sunteți de acord cu setarea cookie-urilor. Aici puteți găsi mai multe informații despre politica noastră privind cookie-urile. Mai multe informații

Mai multe informații De acord

 

Planul de marketing

Durata planului de marketing variază între 15 – 40 de pagini. Se planifică sarcina fiecăruia, când, unde și cum se va efectua, totul pentru a stârni interesul pieței țintă.

Obiectivul comun al tuturor planurilor de marketing este:

 • rezumatul planului,
 • analiza situaţiei mediului,
 • analiza situaţiei pieţei,
 • analiza oportunităţilor şi ameninţărilor favorabile,
 • descrierea punctelor forte şi slabe ale organizaţiei,
 • lista resurselor organizaţiei,
 • descrierea obiectivelor marketingului,
 • prezentarea strategiei marketingului,
 • proiecţii financiare şi buget,
 • standarde de control.

Rezumatul planului reprezintă un scurt conţinut al celor mai importante elemente ale întregului plan. Este alcătuit din introducere, părțile principale ale planului de marketing și declarația privind costurilor implementării planului. Rezumatul servește persoanelor care trebuie să știe ce conține planul și nu sunt încadrate în luarea deciziilor cu privire la plan.

Analiza situației (analiza situaţională – analiza privind faptul care este actuala poziţie a companiei), respectiv a datelor care au contribuit la crearea actualei situaţii de marketing. Informații obţinem de la surse externe și interne, de obicei prin intermediul sistemului de informații de marketing. În dependenţă de obiectiv și situație, pot fi incluse şi anumite detalii privind conţinutul piețelor țintă, obiectivele de marketing, strategiile de marketing curente, tendințele pe piața ţintă, informaţii privind nivelul vânzărilor realizate și rentabilitatea anumitor linii de produse, numărul concurenților, numărul distribuitorilor etc.

Pentru analiza situației (externă și internă) se utilizează analiza SWOT. Este metoda care permite definirea unei afaceri în baza factorilor care au cea mai mare influenţă asupra afacerii. Trebuie depistate punctele forte și slabe ale companiei (caracteristicile și capacitățile interne), iar apoi să se identifice șansele și pericolele mediului (factori, independenți de organizație).

 

La crearea unui plan de marketing este necesar:

 • să se determine piața, zona geografică, mărimea, raportul dintre ofertă și căutare, modul de schimb, segmentarea pieței, profilul clienților și piețelor ţintă care vor beneficia;
 • să se definească și să se descrie grupurile țintă și totodată să se asigure date privind caracteristicile demografice, psihologice și comportamentale și obiceiurile de cumpărare ale acestora;
 • să se dezvolte strategia privind poziționarea companiei și a produselor pe piață;
 • să se definească mixul de marketing (programul de prezentare pe piață);
 • să se descrie produsul sau serviciul drept obiectul ofertei cu avantaje competitive specifice;
 • să se identifice și să se descrie concurența (avantaj diferențial – dacă provine din brevete, drepturi de autor, brand sau calitatea produsului/serviciului);
 • să se întocmească şi să se prezinte planul de marketing.

Elementele planului de marketing

I   Introducere

Ce reprezintă produsul sau serviciul? Descrierea detaliată a poziției produsului / serviciului pe piață.

II  Analiza situaţională

 1. Mediul situaţional
 • Cererile şi tendinţele cererilor
 • Factori sociali şi culturali 
 • Caracteristici demografice 
 • Condiţii economice şi de afaceri
 • Condiţii politice
 • Legi şi reglementări juridice
 1. Mediul neutru
 • Mediul financiar
 • Guvernul
 • Mass-media
 • Grupuri speciale din mediu care sunt interesate de afaceri concrete 
 1. Concurenţa
 • Descrierea concurenţilor majori, produselor, planurilor, experienţelor, know-how, finanţelor, resurselor, strategiilor, punctelor forte şi slabe.
 1. Mediul intern

Descrierea produselor, planurilor, experienţelor, know how, finanţelor, resurselor, strategiilor, punctelor forte şi slabe.

III  Piaţa ţintă

Descrierea segmentelor ţintă, caracteristicilor demografice, psihografice, geografice, comportamentale, mărimii.

IV  Probleme şi oportunităţi

Analiza tuturor problemelor şi oportunităţilor şi definirea clară a avantajelor competitive.

V   Obiective de marketing

Definirea precisă a tuturor obiectivelor de marketing (volumul vânzărilor, cota pe piaţă) şi timpul necesar de realizare.

VI   Strategia de marketing

Luarea în considerare a diferitelor alternative şi selectarea celei potrivite.

VII  Tactici de marketing

Descrieţi cum va fi aplicată o strategie de marketing concretă, prin intermediul unui produs, preţ, promovare, distribuţie şi alte tactici flexibile. În această parte, precum şi în cea anterioară, am subliniat aşteptările ce ţin de reacţia concurenţei, precum şi care sunt acţiunile care trebuie întreprinse pentru a evita toate ameninţările şi pentru a fi folosite toate avantajele.  

VIII Aplicare şi control

Calcularea indicatorilor financiari (break-even analiza – punctul culminant privind profitabilitatea, fluxul banilor gheață sau cash-flow, costurile).

IX  Concluzie

Rezumarea avantajelor, costurilor, profitului şi avantajele competitive ale unui anumit plan şi evaluarea succesului planului.

X  Anexe

Adăugaţi toate informaţiile de sprijin care sunt considerate relevante.

EVENIMENTE